Toestemming reisdocument minderjarigen

Als beide ouders moet u toestemming geven voordat uw kind een reisdocument kan aanvragen. Dit geldt alleen voor ouders die het ouderlijk gezag hebben. Heeft een ouder geen gezag, dan hoeft hij of zij geen toestemming te geven. Heeft iemand anders dan de ouders het gezag? Dan moet deze gezaghouder schriftelijk toestemming geven. Ook moet een bewijs worden ingeleverd waaruit blijkt dat deze persoon/instantie het gezag heeft. Voor een paspoort is dit nodig tot 18 jaar, voor een ID kaart is toestemming nodig tot 12 jaar. Toestemming geven kan op twee manieren: 

Digitaal met uw DigiD

Heeft u als beide ouders het ouderlijk gezag? Dan kunt u beide digitaal uw toestemming geven. Dit doet u persoonlijk met uw eigen DigiD. Heeft u beide digitaal toestemming gegeven? Dan hoeft uw kind voor de aanvraag alleen nog maar mee te nemen:

  • Alle huidige reisdocumenten: paspoorten en/of identiteitskaarten, geldig of niet geldig.Uw kind moet persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag. Als u beide digitaal toestemming heeft gegeven, mag uw kind de aanvraag alleen komen doen of iemand anders meenemen voor de aanvraag, bijvoorbeeld opa of oma. Geeft u als één van de gezaghebbende ouders digitaal toestemming? Dan moet de andere gezaghebbende ouder toestemming geven aan de balie en aanwezig zijn bij de aanvraag. U leest bij onderstaand kopje "toestemming geven aan de balie" wat u dan mee moet nemen.
  • Een recente pasfoto, niet ouder dan een half jaar. Let op de eisen
  • Een pinpas of contant geld. U betaalt meteen bij de aanvraag.

Online toestemming geven via DigiD reisdocument minderjarigen

Toestemming geven aan de balie. 

Mocht u toestemming willen geven aan de balie, dan is dit nog steeds mogelijk. Denk eraan dat u het volgende meeneemt:

  • Een origineel of een kopie identiteitsbewijs van beide ouders, of degene die het gezag heeft.
  • Een ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring. Als alle gezaghebbers meekomen naar de afspraak voor de aanvraag van een reisdocument, dan mag de toestemmingsverklaring ook aan de balie worden getekend. 
  • Heeft u als beide gezaghebbende ouders het toestemmingsverklaring ingevuld en ondertekend? Dan mag uw kind de aanvraag ook alleen komen doen of iemand anders meenemen voor de aanvraag, bijvoorbeeld opa of oma.