Vergadering Gemeenteraad 24-05-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Hof Stenevate
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 24-05-2013.

Kaderstellende raadsbijeenkomst Integrale Jeugdnota, inclusief bijpraatsessie wethouders