Vergadering Gemeenteraad 15-08-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:'t Hof Stenevate
Tijd:19:00
Dit item is verlopen op 15-08-2014.

Raadsbijeenkomst inclusief bijpraatsessie wethouders

en ZLTO

Bijgevoegde documenten