Vergadering Gemeenteraad 12-09-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:'t Hof Stenevate
Tijd:19:30
Dit item is verlopen op 12-09-2014.

19.30 uur: Info Gr de  Bevelanden

20.00 uur: Raadsbijeenkomst evaluatie NV Economische Impuls en Dienstverleningsvisie