Vergadering Gemeenteraad 24-10-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:'t Hof Stenevate/De Stenge
Tijd:19:30-00:00
Dit item is verlopen op 24-10-2014.

19.30 uur in  de raadsboerderij: bijpraten over decentralisatie Jeugdzorg

20.00 uur in De Stenge: raadsbijeenkomst Sportfondsen