Vergadering Gemeenteraad 29-10-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:De Vroone Kapelle
Tijd:19:00-21:30
Dit item is verlopen op 29-10-2013.

Informatiebijeenkomst over de decentralisaties in het sociale domein in de Oosterschelderegio