Vergadering Gemeenteraad 29-08-2013

Locatiegegevens vergadering
Tijd:19:30
Dit item is verlopen op 29-08-2014.

19.30 uur gemeenteraadsspreekuur

20.00 uur fractievergaderingen: fracties bekijken zelf waar ze fractie houden