Vergadering Gemeenteraad 03-04-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:'t Hof Stenevate
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 03-04-2015.

19.30 uur: gemeenteraadsspreekuur gaat Niet door

20.00 uur: fractievergaderingen: fracties bekijken zelf waar ze fractie houden