Vergadering Gemeenteraad 17-04-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:'t Hof Stenevate
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 17-04-2015.

Raadsbijeenkomst Actualisering structuurvisie 2009-2014 en bijpraatsessie wethouders