Vergadering Gemeenteraad 12-06-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Boerderij 't Hof Stenevate
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 12-06-2015.

 Sociaal Domein.

-SOZA/Samenlevingszaken

-WMO/Decentralisaties.

-GGD