Vergadering Gemeenteraad 22-04-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Boerderij 't Hof Stenevate
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 22-04-2015.

 1.Staatsinrichting, integriteit en GR’s.

Gastcollege door mr. A.J. Te veldhuis (voormalig ambtenaar bij gemeente, waterschap, provincie, gemeenteraadslid, voormalig voorzitter platform ‘De Bevelanden’ en voormalig lid tweede kamer)

Thema’s:

-Integriteit.

-Overzicht gemeenschappelijke regelingen.

-Attitude raad/omgangsvormen.

-Functie controller en griffie.

2. Zeeland Seaports en Delta.

3. GR de Bevelanden.

4. Financiën.