Vergadering Gemeenteraad 16-06-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:De Mythe in Goes
Tijd:18:00-22:00
Dit item is verlopen op 16-06-2015.

Conferentie Publieke gezondheid in Zeeland; een leven lang meedoen

Bericht van de GGD Zeeland

Onze toekomstdroom: een provincie met goede basisvoorzieningen waar, ondanks dat we vergrijzen, veel 'heel gezonde' Zeeuwen wonen. Iedereen heeft er belang bij dat zorgkosten omlaag gaan. Daarom is het winst als iedereen het zo veel mogelijk op eigen kracht doet en dat we daarmee zorg voorkomen. Dan blijft het voor u als lokale overheid mogelijk om die mensen te ondersteunen die het echt nodig hebben.

 

Raadsleden en bestuurders, u bent aan zet. Hoe houden we, ook met een kleinere beurs, Zeeland gezond? Hoe wilt u invulling geven aan de centrale tol die u speelt in de publieke gezondheid? Welke kaders geeft u mee aan uw eigen uitvoeringsorganisatie de GGD Zeeland. We gaan hier graag met u over in gesprek tijdens de conferentie “publieke gezondheid in Zeeland; een leven lang meedoen!”