Vergadering Gemeenteraad 02-07-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:stadhuis Markt Middelburg
Tijd:19:00-22:00
Dit item is verlopen op 02-07-2015.

leden van de raad

 ik kan u meedelen dat de datum waarop de voorlichtingsavond voor de (nieuwe) raadsleden over het Regionale Beleidsplan van de Politieregio Zeeland â€" West-Brabant gaat plaatsvinden definitief is vastgesteld op woensdag 2 juli 2014. De voorlichtingsavond zal worden gehouden van 19:30 uur â€" 21:30 uur in het stadhuis op de Markt in Middelburg (inloop vanaf 19:00 uur).

 Het betreft hier een vooraankondiging! Begin juni zal ik de raadsleden (via de griffies) de uitnodigingsbrief van de districtsvoorzitter, burgemeester H.M. Bergmann, doen toekomen alsmede een concept van het Regionaal Beleidsplan.