Vergadering Gemeenteraad 30-06-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:De Betho Goes
Tijd:19:00-21:00
Dit item is verlopen op 30-06-2015.

Op 30 juni 2014 willen we een informatiebijeenkomst houden voor de gemeenteraadsleden en cliëntenraden WWB specifiek over de Participatiewet.

info volgt

Bijgevoegde documenten