Vergadering Gemeenteraad 08-07-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:wellicht provinciehuis
Tijd:20:30
Dit item is verlopen op 08-07-2015.

informatie / bijpraatavond plaats voor raads- en statenleden over de Aandeelhouderstrategie Zeeland Seaports. Betreft Borsele, Terneuzen, Vlissingen en de provincie)

(In de statenmotie waarin is aangedrongen op het opstellen van een aandeelhouderstrategie is de wens uitgesproken dat raden en staten bij de voorbereiding van die strategie ook tussentijds  betrokken zouden worden. Dit is nu aan de orde)