Vergadering Gemeenteraad 30-09-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:zie bijlage
Tijd:19:00-22:00
Dit item is verlopen op 30-09-2015.

raadsinformatiebijeenkomstVRZ waarbij we de (nieuwe) raadsleden en collegeleden worden geinformeerd over de rol, taken en verantwoordelijkheden van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) in de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en rampenbestrijding/ crisisbeheersing.

 

Bijeenkomst gaat NIET door 

Bijgevoegde documenten