Vergadering Gemeenteraad 08-10-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:'t Hof Stenevate
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 08-10-2016.

Raadsbijeenkomst nota van uitgangspunten in het kader van omgevingsplan Buitengebied.

Inclusief bijpraatsessie

Bijgevoegde documenten