Vergadering Gemeenteraad 19-10-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:De Vroone Kapelle
Tijd:19:30
Dit item is verlopen op 19-10-2016.

Regionale bijeenkomst kadernota GR de Bevelanden