Vergadering Gemeenteraad 19-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:'t Hof Stenevate
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 19-11-2016.

Bijpraatsessie over gevolgen VPB Vennootschapsbelasting, verkeersonderzoek 2e supermarkt