Vergadering Gemeenteraad 22-04-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Goes Goederenloods
Tijd:19:30
Dit item is verlopen op 22-04-2016.

Raadsledenbijeenkomst Bestuurlijk Platform de Bevelanden