Vergadering Gemeenteraad 12-03-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:De Stenge
Tijd:15:00-16:30
Dit item is verlopen op 12-03-2016.

Voorjaarsbijeenkomst personeel

15.00 uur Inloop: 15.15 uur Welkomstwoord burgemeester Gelok,  15.30 uur Presentatie Omgaan met klanten door gastspreker Guido Thys, 16.30 uur Afsluitend drankje