Vergadering Gemeenteraad 14-01-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:'t Hof Stenevate
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 14-01-2017.

 Raadsbijeenkomst stand van zaken Omisscholen en meerjarenbeleidsplan en toelichting VZG rapport aanpak samenwerking Zeeuwse gemeenten en GR

info over VZG rapport gemaild 2 december