Vergadering Gemeenteraad 21-01-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:'t Hof Stenevate
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 21-01-2017.

Raadsbijeenkomst inclusief bijpraatsessie wethouders en toelichting ministerie over de Muziekschool en Tennet:

In de raadsvergadering van uw gemeente van 21 januari a.s. wil ik u graag informeren over de ontwikkelingen die de Zeeuwse Muziekschool de afgelopen periode heeft doorgemaakt. Om te kunnen reageren op het onderzoek door Berenschot, de bezuinigingsopdracht en de vraag vanuit de maatschappij en gemeenten hebben we naast onze reguliere muzieklessen een breder aanbod gecreëerd en uit kunnen zetten.

Naast de huidige visie en koers van de Zeeuwse Muziekschool geef ik ook graag een concrete toelichting op leerlingenaantallen in uw gemeente.

Jan Hut

algemeen directeur

van de gemeenschappelijke regeling de Zeeuwse Muziekschool

Tennet:

Mevrouw Van Weyenberg-Quik (projectleider Zuid-West 380 kV west bij het ministerie van EZ) en de heer Van Kempen (Strategisch Omgevings Manager Zuid West 380 kV bij TenneT) zullen een toelichting geven  over het ontwerp inpassingsplan voor het project Zuid-West 380 kV west (tracé tussen Borssele en hoogspanningstation Rilland) en de daarbij behorende ontwerp beschikkingen in procedure gaan.

In het kader van de procedure inpassingsplan moet de raad gehoord worden.

Het ministerie EZ en  TenneT vinden dit een goed moment om de raad bij te praten over het project.