Vergadering Gemeenteraad 19-05-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:'t Hof Stenevate
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 19-05-2017.

 Raadsbijeenkomst Dorpsvernieuwing en huisvesting school Nieuwdorp inclusief bijpraatsessie wethouders