Vergadering Gemeenteraad 23-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:'t Hof Stenevate
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 23-06-2017.

 Raadsbijeenkomst over het voorontwerp Omgevingsplan Buitengebied Borsele 2017

"Tijdens deze informatiesessie willen wij u bijpraten over de stand van zaken van dit pilot-Omgevingsplan, willen wij u deelgenoot maken van de (eerste) reacties die we hebben gekregen van de provincie, de projectgroep en de klankbordgroep (externe stakeholders) en willen wij met u een aantal aandachtspunten doorlopen."

Bijgevoegde documenten