Vergadering Gemeenteraad 21-01-2010

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Dit item is verlopen op 21-01-2011.

AGENDAPUNTEN:

1 20:00u Informatiebijeenkomst Omgevingsdienst

Bijgevoegde documenten

2 20:30u Informatiebijeenkomst landschappelijke inpassing wegen

Bijgevoegde documenten