Vergadering Gemeenteraad 08-04-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Hof Stenevate
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 08-04-2011.
Raadsbijeenkomst: Stand van zaken Veiligheidsregio