Vergadering Gemeenteraad 17-11-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:'t Hof Stenevate
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 17-11-2017.

 Raadsbijeenkomst toelichting begroting VRZ door VRZ. Kaderstellende raad startnotitie groenstructuurplan