Vergadering Gemeenteraad 10-06-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Hof Stenevate
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 10-06-2011.
Raadsbijeenkomst: Toelichting VROM MER richtlijnen 2e kcb