Vergadering Gemeenteraad 17-06-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Hof Stenevate
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 17-06-2011.
Raadsbijeenkomst: Beantwoording technische vragen kadernota