Vergadering Gemeenteraad 21-11-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:De Vroone Kapelle
Tijd:19:30
Dit item is verlopen op 21-11-2017.

 Raadsledenbijeenkomst GR de Bevelanden (Begroting) gaat NIET door