Vergadering Gemeenteraad 01-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:De Griend Hoedekenskerke
Tijd:19:00-22:00
Dit item is verlopen op 01-06-2017.

Vanuit het programma B 2030 (demografie en leefbaarheid in onze kernen) vindt op woensdagavond 1 juni de 2e bijeenkomst plaats in Hoedekenskerke. Tijdstip: 19.00-22.00 uur. Lokatie: dorpshuis De Griend.

U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

De 1e bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 19 april jongstleden. Een bijeenkomst waarin we samen met de inwoners een stap hebben gezet naar de toekomst van het dorp. Een groot aantal inwoners heeft op die avond nagedacht over onderwerpen en actiepunten die zij belangrijk vinden voor Hoedekenskerke. Zo is er onder andere gepraat over zorg, wonen, verkeer en recreatie. De volgende stap gaan we nu zetten op woensdagavond 1 juni. Een avond waarin we de door de inwoners genoemde actiepunten gaan omzetten naar concrete projecten. Projecten die wij (de inwoners en de 'gemeente') met zijn allen gaan uitvoeren.

Het is de bedoeling dat de inwoners van Hoedekenskerke zelf aan de slag gaan. Indien u aanwezig wenst te zijn zal uw rol als raadslid, tijdens deze avond, er één zijn van observeren en registreren.

Overigens vindt u een update over het programma B 2030 op de gemeentelijke website.

Indien u aanwezig wilt zijn bij deze bijeenkomst verzoek ik u zich aan te melden bij  mevrouw I.S. van der Schraaf (IJAvandeSchraaf@Borsele.nl).

Mocht u verdere informatie wensen dan kunt u contact opnemen met de mevrouw A.Ch. de Groot, programma manager Demografie en Leefbaarheid (acdegroot@Borsele.nl).