Vergadering Gemeenteraad 14-10-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Hof Stenevate
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 14-10-2011.
Raadsbijeenkomst: Verzelfstandiging ZSP