Vergadering Gemeenteraad 23-03-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:boerderij
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 23-03-2018.

Kadernota Armoedebeleid WIZ  inclusief bijpraatsessie wethouders