Vergadering Gemeenteraad 18-11-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Hof Stenevate
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 18-11-2011.
Raadsbijeenkomst: WMO kanteling en GGD ontwikkelingen