Vergadering Gemeenteraad 12-10-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:boerderij
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 12-10-2018.

Raadsbijeenkomst Omgevingswet. Toelichting wethouder Schenk over rapport kostendekkendheid Borsele leges en tarieven

Bijgevoegde documenten