Vergadering Gemeenteraad 09-11-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:boerderij
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 09-11-2018.

Raadsbijeenkomst projectatlas initiatiefgroep Stelleplas inlc bijpraatsessie wethouders

De gemeenteraad en het college van de gemeente Borsele willen samen met inwoners, bedrijven en organisaties het langetermijnbeleid van de gemeente op het gebied van ruimtelijk-economische ontwikkeling evalueren. Dit beleid ligt onder andere vast in de Projectenatlas. De Projectenatlas biedt een overzicht van ruimtelijke- en maatschappelijke projecten die bijdragen aan het aantrekkelijk en leefbaar houden van de gemeente in de toekomst. U bent van harte uitgenodigd om op donderdag 9 november a.s. hierover in gesprek te gaan.

Thema’s voor de toekomst

De eerste stap voor de evaluatie was een serie gesprekken met inwoners en maatschappelijke stakeholders. De meningen en ideeën die hieruit zijn opgehaald, wijzen op drie belangrijke thema’s voor de toekomst:

  • Klimaatverandering. De vraag die veel mensen zich stellen is: hoe gaan we op gemeentelijk niveau met deze veranderingen om? Is klimaatverandering een bedreiging, of biedt het juist kansen om gewenste verbeteringen in het buitengebied en in de kernen te realiseren?
  • Identiteit. Onderdeel zijn van een gemeenschap wordt steeds belangrijker in een ‘digitale en globale’ wereld. De sociale structuur van een dorp of gemeente kan hierbij een belangrijke rol spelen. Maar wat bepaalt de identiteit van onze dorpen en gemeente? Welke identiteit hoort bij ons? En wat betekent identiteit voor zaken als bevolkingssamenstelling, ondernemerschap en leefbaarheid?
  • Energietransitie. De komende jaren moeten we de overstap maken van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. De gemeente Borsele wil hierin graag met u een voortrekkersrol spelen. Maar hoe zorgen we gezamenlijk ervoor dat we minder fossiele energie gaan gebruiken en dat we deze overstap zo soepel mogelijk maken? Welke rol kunnen op gemeentelijk niveau bewoners en dorpen hierin spelen? 

In gesprek op 9 november

Tijdens de raadsbijeenkomst op donderdag 9 november a.s. willen we graag met inwoners, bedrijven en organisaties over deze thema’s in gesprek gaan. Samen met onze gemeenteraadsleden gaan we in gesprek over de betekenis van deze thema’s voor de toekomst van onze gemeente en hieruit voortvloeiende projecten.


Programma

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 9 november a.s. van 20.00 uur tot 22.00 uur in de raadsboerderij, Stenevate 9a te Heinkenszand. 

Het programma ziet er als volgt uit:

20.00 uur:   Toelichting werkgroep Stelleplas

20.30 uur:   Welkomstwoord door wethouder Ad Schenk.

20.40 uur:   Inleiding door Huub Droogh, stedenbouwkundige bij bureau RDH-Rothuizen.

21.00 uur:   Discussie in teams

21.30 uur:   Terugkoppeling door de teams

21.45 uur:   Conclusies en afsluiting