Vergadering Gemeenteraad 24-02-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis
Tijd:19:30
Dit item is verlopen op 24-02-2012.
19.30 uur gemeenteraadsspreekuur
20.00 uur fractievergadering
Bij het gemeenteraadsspreekuur zijn aanwezig:
Krijn van der Maas (CDA), Nico Werri (LPB), Hubert Uitterhoeve (PvdA), Henk van Hartingsveldt (SGP/CU), Jan Oosterveld (VVD) en Levien de Putter (D66).

Vervanging svp zelf regelen