Vergadering Gemeenteraad 17-03-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Hof Stenevate
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 17-03-2012.
Kaderstellende raad: Nota grondbeleid en aansluitend bijpraatsessie wethouders

Bijgevoegde documenten