Vergadering Gemeenteraad 23-05-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Landlust
Tijd:19:30-21:00
Dit item is verlopen op 23-05-2018.

Geachte leden van 

-       Provinciale Staten Provincie Zeeland 

-       Gemeenteraden Borsele, Terneuzen en Vlissingen,

Op 7 november jl. kondigden Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent een fusieverkenning aan en vermeldden daarbij een studieperiode van 6 maanden. 

Op 7 maart hebben wij u tijdens de informatieavond voor Raden en Staten geïnformeerd over de stand van zaken van de fusieverkenning. Op 23 mei a.s. willen wij u graag verder informeren over de voortgang van de fusieverkenning en nodigen wij u uit voor een besloten en vertrouwelijke bijeenkomst. Naast ondergetekende zal ook de CEO van Havenbedrijf Gent, Daan Schalck, aanwezig zijn, waarmee u al eerder heeft kunnen kennismaken. Tevens is er tijdens deze bijeenkomst gelegenheid tot het stellen van vragen.