Vergadering Gemeenteraad 14-04-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Hof Stenevate
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 14-04-2012.
Raadsbijeenkomst: Evaluatie huidige nota WMO beleidsplan en toekomst