Vergadering Gemeenteraad 13-09-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Boerderij
Tijd:20:00-00:00

Parallelsessie 1 en 2 van 20.00-21.00 uur

1. Inforaad Brandweerkazerne: in de raadszaal

2. Inforaad Inrichtingsplan 2e supermarkt Heinkenszand: in de trouwzaal

Van 21.00-22.00 uur

https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/13-september/20:00

3. Kaderraad kostendekkendheid leges en tarieven

https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/13-september/21:00