Vergadering Gemeenteraad 13-09-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Boerderij
Tijd:20:00-00:00

1. Kaderraad Brandweerkazerne

2. Infosessie inrichtingsplan 2e supermarkt Heinkenszand

3. Kaderraad kostendekkendheid leges en tarieven