Vergadering Gemeenteraad 11-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Verenigingsgebouw Ammekore, Hertenweg 2, Nieuwdorp
Tijd:20:00-22:00
Dit item is verlopen op 11-10-2019.

Raadsbijeenkomsten

De raadsinformatiebijeenkomst 11 oktober  2018 staat in het teken volkshuisvesting en het masterplan Nieuwdorp. Deze avond wordt gehouden in het Verenigingsgebouw “Ammekore”  Hertenweg 2 in Nieuwdorp. De avond begint om  20.00 uur.

19:45 – 20:00    Inloop  

20:00 – 20:05    Opening door burgemeester Dijksterhuis

  • Toelichting op de Raamovereenkomst prestatieafspraken 2018 – 2022. Deze overeenkomst omvat afspraken mbt de sociale huursector tussen de gemeenten Borsele en Reimerswaal, R & B Wonen en de huurdervereniging HVRB
  • Toelichting op het belang van samenwerking tussen woningcoöperaties in Zeeland
  • Toelichting op de opgaven met betrekking tot de woningbouwplanning en overige volkshuisvestelijke activiteiten

Gelegenheid tot het stellen van vragen/gedachtewisseling 

21:00                 informatieraad over het masterplan Nieuwdorp

Korte inleiding door wethouder Witkam

Presentatie door dhr. H. Droogh (Rothuizen Architecten/Stedenbouwkundigen).

Gelegenheid tot het stellen van vragen.

22.00 uur sluiting

U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

In de raadsboerderij ’t Hof Stenevate vindt deze avond géén raadsbijeenkomst plaats.