Vergadering Gemeenteraad 08-03-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Boerderij
Tijd:20:00-00:00
Dit item is verlopen op 08-03-2019.

Inforaad :heer Van Strien VRZ en Dorpsvisie Nieuwdorp

20.00 uur opening
1. Toelichting door de heer van Strien, directeur a.i. VRZ over plan stand van zaken plan Emergo en toekomstbeeld VRZ
2. Gelegenheid voor het stellen van vragen.
3.  Korte inleiding door wethouder C.T. Miermans over dorpsvisie Nieuwdorp
4. Presentatie Projectinventarisatie Dorpsvisie Nieuwdorp door dhr. H. Droogh (Rothuizen Architecten/Stedenbouwkundigen).
5. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
6. sluiting
 

Bijgevoegde documenten