Vergadering Gemeenteraad 12-10-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadsboerderij
Tijd:20:00-22:00
Dit item is verlopen op 12-10-2018.

Programma raadsbijeenkomst 12 oktober 2017

20.00 - 20.30 uur: rapport kostendekkendheid Borselse leges en tarieven.

20.30 - 20.35 uur: uitleg gang van zaken van de avond, weth. Schenk

20.35 - 20.55 uur: algemene inleiding op de Omgevingswet, weth.  Schenk

21.00 - 21.30 uur: in groepen (van max 5 personen) bespreken van 2 casussen, met focus 

                              op drie benoemde ambities, diverse (ambtelijke) gespreksleiders                  

21.30 - 21.50 uur: plenaire terugkoppeling van de uitkomsten groepsdiscussies

21.50 - 22.00 uur: korte introductie op de Omgevingsvisie, Jack Jansen