Vergadering Gemeenteraad 08-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:De Heyzon, Jufferswegje 31, Kapelle
Tijd:19:30-21:30
Dit item is verlopen op 08-10-2019.

Gezamenlijke raadsbijeenkomst GR de Bevelanden