Vergadering Gemeenteraad 06-06-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Hotel Goes, Anthony Fokkerstraat 100 te Goes
Tijd:17:00-21:30
Dit item is verlopen op 06-06-2019.

Bevelandse raadsledenbijeenkomst

Op 15 februari 2017 is vanuit de Task Force Jeugd Zeeland een Zeeuws brede bijeenkomst georganiseerd om de gemeenteraadsleden van de 13 Zeeuwse gemeenten te informeren over de voortgang van de transformatie jeugdhulp in Zeeland.
Op basis van de evaluatie (conclusie: het voorziet in een behoefte) en het feit dat er sinds eind maart / begin april een flink aantal nieuwe raadsleden actief zijn, hebben de 13 Zeeuwse portefeuillehouders afgesproken om dergelijke bijeenkomst nogmaals te organiseren en wel op:
Woensdag 6 juni tussen 17.00 en 21.30 uur (inclusief buffet) in Hotel Goes, Anthony Fokkerstraat 100 te Goes.
Het programma ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:
  1. Een plenaire bijeenkomst waarin een toelichting gegeven wordt op de voortgang, de visie, en professionals die vertellen over hun ervaringen.
  2. Een informatiemarkt waar raadsleden bij verschillende 'kraampjes' informatie kunnen ophalen en in gesprek kunnen gaan met deskundigen over verschillende thema's (b.v. transformatie, inkoop, monitoring, crisishulp, vechtscheidingen, veilig thuis etc.).