Vergadering Gemeenteraad 04-07-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Dit item is verlopen op 23-05-2019.

Een vervolgbijeenkomst op woensdag 4 juli 2018 voor en met andere (leden van) gemeenteraden met betrekking tot wens om druk uit te blijven oefenen om zo snel mogelijk tot sluiting van de kerncentrale Doel (net over de Belgische grens met West Brabant en Zeeland) te komen en jullie vragen dit te delen met de raadsleden en ook de colleges hiervan op de hoogte te brengen.

Ter nadere toelichting.

Ook vanuit de gemeenteraad van Bergen op Zoom worden de ontwikkelingen met betrekking tot het onderhoud en de externe veiligheid rond de kerncentrale Doel, nauwlettend gevolgd. In 2015, maar ook in oktober 2017 heeft onze gemeenteraad daarom bijeenkomsten georganiseerd rondom het thema veiligheid kerncentrale Doel, waar ook leden van andere gemeenteraden uit West-Brabant en Zeeland bij aanwezig waren. Onder meer is op de avond in 2017 door Schoups advocaten ingegaan op de juridische mogelijkheden, heeft de veiligheidsregio o.a. een beeld geschetst van de risico’s en de mogelijke impact van een nucleair incident bij de kerncentrale Doel. Milieuorganisatie WISE heeft haar visie gegeven op de rol en mogelijkheden voor van gemeenten hun krachten te bundelen in het dossier van de kerncentrale Doel.

Doel van deze bijeenkomst is om met elkaar bij te praten over de actualiteit van wat er allemaal speelt en om te bespreken op welke wijze er invulling gegeven kan worden aan de noodzakelijke vervolgstappen, bijvoorbeeld het aanbieden van een manifest aan zowel het Belgisch als Europees parlement.