Vergadering Gemeenteraad 05-06-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:17:00-18:00
Dit item is verlopen op 23-05-2019.

Op 5 juni aanstaande vindt het informatie-uurtje jaarrapportage Sociaal Domein plaats. U kunt al uw vragen hieromtrent stellen aan de wethouder en de aanwezige ambtelijke ondersteuning.

Locatie: gemeentehuis, kamer wethouder Van de Plasse (voormalige kamer van wth Schenk).

Tijd van 17.00 tot 18.00 uur

Graag voor 5 juni 12.00 uur even een berichtje aan Manon Sinke (Msinke@borsele.nl) indien u voornemens bent om van dit spreekuur gebruik te maken.