Vergadering Gemeenteraad 20-08-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:VRZ, Segeerssingel 10 te Middelbrg
Tijd:18:00-20:00

Bijeenkomst Klankbordgroep VRZ, Segeerssingel 10 te Middelburg. De uitnodiging hiervoor is individueel verstuurd.